در طراوت از آموزش عقب نمی مانید

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی طراوت 

محیطی شاد و پویا برای تعلیم و تربیت فرزندان شما. سیستم آموزشی در پیش دبستان و دبستان غیر انتفاعی شناختی طراوت مبتنی بر هوش های چندگانه می باشد و تمامی ابعاد ذهنی دانش آموزان در طی سال تحصیلی ارتقا می یابد. به این معنی که علاوه بر سواد علمی و سواد خواندن کودکان ، مهارت اجتماعی، سواد رسانه ای، سواد هنری و نیز حس های چندگانه (حس بازی و ورزش) آنها بهبود می یابد.

شیوه آموزشی شناختی دبستان و پیش دبستان غیر دولتی طراوت مبتنی بر موارد زیر است:

آموزش فعال

که به آن یادگیری فعالیت محور هم گفته می شودبه طیف گسترده ای از استراتژی های تدریس اشاره دارد که در طول کلاس دانش آموزان را به عنوان شرکت کننده فعال در یادگیری با مربی خود درگیر می کند.

یادگیری فردی

برای هر دانش آموز با توجه به نیازهای آموزشی ترمیمی ، تکمیلی و یا پیشرفته به طور خاص برنامه آموزشی خاصی در نظر گرفته می شود تا بهتر پیشرفت کند.

تکالیف هدفمند

تکالیفی که با توجه به تفاوت های فردی و نیازهای آموزشی ترمیمی ، تکمیلی یا پیشرفته برای هر دانش آموز به صورت هدفمند در نظر گرفته می شود.

تثبیت و تعمیق یادگیری

تمامی برنامه های در نظر گرفته به صورت فردی و گروهی برای دانش آموز در نهایت منجر به تثبیت و تعمیق دروس ارائه شده خواهد شد.

ارزشیابی توصیفی

معلم با مشارکت فعال دانش آموز و اولیا و با استفاده از ابزارهای مختلف به جمع آوری اطلاعات در زمینه تلاش ها و پیش رفتهای دانش آموزان می پردازدو با تحلیل آنها به یادگیری هرچه بهتر دانش آموزان کمک می کند.

مشاوره درسی فردی

در طول سال تحصیلی دانش آموزان میتوانند در زمینه های فردی و تحصیلی از مشاوره حرفه ای برخوردار شوند. این امر سبب شناسایی مشکلات دانش آموز و بهبود آنها در طول تحصیل خواهد شد.

یادگیری معکوس

دانش آموزها در خانه و با استفاده از ابزارهای دیجیتالی با تولید محتوا از سوی آموزگار درس را فرا می گیرند. آنها سر کلاس چیزهایی را که در خانه فرا گرفته بودند دوره می کنند.

یادگیری متفاوت در مدرسه | آشنایی با مدرسه شناختی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افتخارات ما :

 

کسب ۸ مدال نقره و ۶ مدال برنز توسط دانش پژوهان آموزشگاه علمی راه طراوت اندیشه در مسابقات جهانی ریاضی ۲۰۲۲ wMTC